Thông báo!!!

Quy trình log via và change via : Note


- Nhóm Zalo Hỗ Trợ : Tham gia nhóm
- Nhóm Mua Bán NL tự do : Tham gia nhóm


- Phương thức nạp tiền vào tài khoản: 

 **Nạp đúng cú pháp NAPTIEN (khoảng cách) UserName để hệ thống tự cộng tiền nhé ( tối thiểu 50k )  vào nạp tiền để xem hướng dẫn\


- Ae vui lòng  Check Nhận Via và Tiến Hành thay đổi thông tin Pass FB  - Pass M)
- Chúng tôi Không chịu trách nhiệm vấn đề mất mát vì lỗi không change via!

 

Shop Không Trách Nhiệm Vấn Đề Mất Mác Vì Lỗi Không Change Via !

- Về BM thì ib vào nhóm zalo hoặc nút mess gửi id bm + tên bm trên web để được out BM. ( tránh để mất bm kêu shop ) 

- Nạp trên 5.000.000 vnd bạn sẽ được giảm giá 5%

- Nạp trên 10.000.000 vnd bạn sẽ được giảm giá 10%

Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via cầm 8 tài khoản limit 50$ ( +7 VND ) Country icon 23 135,000 VNĐ
Facebook icon Via cầm 9 tài khoản limit 50$ ( +7 VND ) Country icon 35 145,000 VNĐ
Facebook icon Via cầm 8 tài khoản limit 50$ ( +7 USD ) Country icon 2 135,000 VNĐ
Facebook icon Via cầm 9 tài khoản limit 50$ ( -7 USD ) Country icon 0 145,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via cầm 8 tài khoản limit 50$ ( -7 USD ) Country icon 1 135,000 VNĐ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon BM350 Live Ads ( BM350 có thể share pixel ) - Cần SLL bán kèm via ib Shop Country icon 39 15,000 VNĐ
Facebook icon BM350 Kháng cáo chưa tạo tài khoản limit 50$ ( Creat > 4 tháng )( BM Reinstated ) Country icon 32 59,000 VNĐ
Facebook icon BM350 Kháng cáo sẵn tk limit 50$ ( Creat > 4 months ) ( BM Reinstated ) bao add thẻ Country icon 19 59,000 VNĐ
Facebook icon BM1 Nolimit Change được múi giờ, tiền tệ ( Real - bao tụt ) Country icon 9 900,000 VNĐ
Facebook icon BM AGENCY ( Create account limit 250$ ) - Paid tay bill đầu lên BM5 Country icon 0 900,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Page Pro5 new ( page trâu bò ) - Cần sll liên hệ Shop Country icon 0 70,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Page Cổ kháng ( 2010 - 2020 ) - Cần sll liên hệ Shop Country icon 0 170,000 VNĐ Liên hệ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via Ấn Độ ( INDIA ) XMDT Live Ads - Đã gỡ 956 Country icon 0 60,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Ấn Độ - INDIA : Kháng 902 ( Gỡ Checkpoint 956 ) ( Share được CLone ) Country icon 21 120,000 VNĐ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via Pakistan XMDT Live Ads - Đã gỡ 956 Country icon 0 60,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Pakistan Kháng 902 Live Ads - Đã Gỡ 956 ( Share được Clone ) Country icon 5 120,000 VNĐ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via Indo Supper Live Ads ( Dame HCQC Not Die ) Country icon 22 45,000 VNĐ
Facebook icon Via Indo Cổ XMDT Die Ads ( kháng được bm, page, tkqc ) - Đã gỡ 956 Country icon 0 45,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Indo Cổ XMDT Live Ads ( Nhận được Clone ) ( kháng được tk, bm.. ) Country icon 0 80,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Indo XMDT Limit 50$ ( Nhận được Clone ) ( kháng được tk, bm.. ) Country icon 0 85,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Indo Cổ Kháng 902 Live Ads ( Nhận được Clone ) Country icon 11 150,000 VNĐ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via Phi Supper Live Ads limit 50$ ( Dame HCQC Not Die ) Country icon 14 45,000 VNĐ
Facebook icon Via Phi Cổ XMDT Live Ads ( Cp về Mail ) Country icon 0 85,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Phi Kháng 902 Live Ads ( Cp về mail ) Country icon 0 170,000 VNĐ Liên hệ
Tên sản phẩm Quốc gia Hiện có Đơn giá Thao tác
Facebook icon Via Việt Supper Live Ads ( Dame HCQC Not Die ) Country icon 2 45,000 VNĐ
Facebook icon Via Việt XMDT Live Ads ( Share nhận được tài khoản ) Country icon 0 79,000 VNĐ Liên hệ
Facebook icon Via Việt Cổ Kháng 902 ( Cp về mail ) Country icon 0 200,000 VNĐ Liên hệ