Cách vượt xác minh thẻ cho tài khoản không nhập được code

21/01/2024 22:16

TIP fix lỗi không xác minh thẻ được: (hiện tại bên m đang thử với thẻ acb, còn thẻ khác ae thử xem nhé)
B1: Truy cập vào link và thay ID TKQC (bỏ 1 dấu : sau https) https:://mtouch.facebook.com/billing_hub/payment_settings/?asset_id=    (thêm id tk quảng cáo ở đây)
B2: Chọn thẻ cần xác minh và ấn xác minh gửi code. Làm 3-5 lần hủy không nhập code
B3:  Ấn xác minh code trả về gồm số + chữ nhập vào xác minh là done