Tút add thẻ tránh hold + die 792

20/05/2023 09:50

Tút add thẻ và lên camp tránh hold + die 792 cho các thầy ( máy e đã test và thấy ok )

1. Log m.facebook. com trên máy tính và đổi tiền múi giờ.

2. Log via trên App trình quản lý quảng cáo trên điện thoại và add thẻ bằng 4g ( Dùng thẻ new hoặc thẻ chưa bị hold lần nào)

3. Lên camp trực tiếp trên bài viết của page để vị trí philipin chờ pay 1 ngưỡng sau đó lên camp trên PE bình thường và thêm thả ghim 1 điểm trên biển Philipin

note: ( tk quốc gia nào thì camp phải ghim 1 địa điểm quốc gia đó )

(nguồn copy)

 

Hóng thêm tút tại https://t.me/nlviabm_com