Tút kháng bm xác minh danh tính 30day

20/05/2023 09:50

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tut xmdt bm Share bm die dạng xmdt qua via zin. Chưa up xmdt lần nào.tỷ lệ sẽ cao hơn. Vào chất lượng bm very sdt. Sau đó up phôi xmdt như xmdt via. đến 30p sau sẽ về. Tỷ lệ về 90%.nếu tạch thì share bm qua via khác xmdt lại là được. Để làm được nhiều thì share nhiều bm vào 1 via. Sau đó up phôi trên 1 bm. Nếu về thì sẽ về hết. 1 via 1 đến 300 bm là được. Done tut'

Hóng thêm tút tại https://t.me/nlviabm_com