Tút kích 250$ , nlm bằng via bầu cử ( đã fix 4-5-2023)

20/05/2023 09:51

- Tút bm 250$ :   bm bắt buộc vừa tạo là tạo tk quốc gia phi tiền và múi giờ tùy ý 
sau đó  share đối tác tk đó  tới id bm chỉ định ( id bm trong via bầu cử )  -> cấp quyền cho via all ròi kích tk đó  ( lưu ý cần vào từng tk ấn nút add thẻ  quốc gia phi và tắt đi )  bm reg đén khi kích phỉa dưới 20 phút  
( bm tạo bằng whatapp thì đang ko bị hcqc via | ( 2 - 3 h sau từ trạng thái limit 50$ hoặc nlm  ẩn thành limit 250$ )  | lưu ý kích nhanh trong khoảng dưới 30p kể từ khi tạo ) 
- Còn tkcn thì dùng via new chưa tạo tkqc vào  link chất lượng để via tự sinh ra tkcn sau đó đổi quốc gia  về phi và share dòng 2 sang bm ở trong via bc và cấp quyền vào via bc để kích , ( 2 - 3 h sau từ trạng thái nlm ẩn thành limit 250$ | lưu ý kích nhanh trong khoảng dưới 30p kể từ khi tạo )

với làm tút full via limit 250$ là tương tự bm share tkcn vào dòng 2 bm ở via bầu cử -> cấp quyyền  và kích  ( bắt buộc quốc gia phi )

-> tút nlm share đối tác tk của bm cổ dưới 2022 kích tương tự randome lên nlm ( cũng có con cần 2- 3 h mới nhảy nlm )

chúc anh em thành công
 

 

Hóng thêm tút tại https://t.me/nlviabm_com